HH koestert haar verenigingen en wijkleven

 

 

“Lokale clubs en verenigingen dragen wij op handen.”

 

Houthalen-Helchteren beschikt over een fijn, divers verenigingsleven. Iets om te koesteren vinden wij als BUUR. Daarom kiezen wij ervoor om het ondersteuningsaanbod voor deze verenigingen te verruimen, niet enkel financieel maar ook op vlak van materialen, technische ondersteuning en gebruik van ruimtes en lokalen.

 

Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Hoe meer actieve verenigingen, hoe socialer ons buurtleven.

 

Als BUUR kiezen we niet voor een gecentraliseerd cultuur- en creativiteitsbeleid. Ook wijken en buurten hebben recht op hun deel van de koek. Wij kiezen voluit voor een verruimde culturele programmatie die niet enkel CC Casino als thuisbasis heeft, maar ook wijkcentra zoals deze in Houthalen-Oost en Helchteren. Een programmatie verspreid over de wijken. Theater In je straat, muziek in je wijk. Laat ons ook het Lachfestival terug uitbreiden en opnieuw tot in de wijken brengen. Betrek er de buurten bij en zorg voor een plezante sfeer tot op de kleinste locaties.

 

 

“Breng cultuur, kunst en beleving tot in de wijken. Theater in je straat, muziek op het plein.”

 

 

Niets zo plezant als samen met fijne buren toffe momenten beleven.  Kinderen uit de buurt die samenspelen op een speelplein in de buurt, leuke speeltoestellen, een basketbaldoel, zitbanken en een petanqueplein. Meer heb je niet nodig om buren samen te brengen. Als BUUR kiezen we daar volledig voor. Elke wijk, elke buurt moet voor ons zijn eigen speel- en ontmoetingsplek krijgen, goed onderhouden, netjes, veilig en plezant. We noemen onszelf niet voor niets BUUR, wij gaan vol voor flinke investeringen in de wijken, in onze buurten, met toffe ontmoetingsplekken, nette straten, verzorgd openbaar groen en veel positieve sfeer en ambiance!

 

“Als BUUR willen we een speel- en ontmoetingsplek in elke buurt, op wandelafstand van alle bewoners”

 

Straatcomités, buurt- en wijkverenigingen; kortom mensen die in buurten samen activiteiten opzetten, moeten alle mogelijke ondersteuning krijgen vanuit het gemeente-bestuur. We pleiten als BUUR voor het behoud van subsidies voor deze initiatieven, maar we gaan verder. Een handige uitleendienst met materialen als tentjes, tafels en stoelen, geluidsmateriaal, verlichting, leuke spelletjes, … die deze buurtorganisaties kunnen versterken, daar willen we als BUUR in investeren.

 

 

Verhoogde ondersteuningsaanpak verenigingen, clubs, organisaties

Een absolute prioriteit voor BUUR is de grondige en structurele verhoging van de ondersteuningsmogelijkheden waar alle lokale actoren, inzake verenigingen, clubs, sportclubs, organisaties, activiteiten,... gebruik van kunnen maken. Het jeugsportfonds moet verdubbeld worden voor BUUR, evenals de subsidielijnen voor cultuurverenigingen, sportverenigingen, theaterclubs,... Het geven van kansen en toekomstperspectieven aan deze wijkactoren is essentieel in de versterking en verbreding van het wijkleven, het sociaal kapitaal. Dat is de reden van deze visie. De sociale dynamiek in onze lokale samenleving moet opnieuw de motor worden van die samenleving. Burgerparticipaties en projecten moeten groeikansen krijgen. Ideeën en creativiteit moeten mogelijkheden tot ontplooiing krijgen en bestaande werkingen moeten duurzame en zinvolle ondersteuningsperspectieven ontvangen.

 

Vernieuwde belevings- en activiteitenaanpak

We beschikken in onze gemeente over schitterende activiteiten locaties en een mooie activiteitenkalender. Deze kalender focust zich echter vooral op standaardactiviteiten en op een zomers aanbod. Voor BUUR is het van belang dat de activiteitenradius verruimd en vergroot wordt. Ook aloude tradities verdienen terug hun plaats. De ondersteuning en verruiming van de kermisactiviteiten is hiervan een voorbeeld. Daar gaan we als BUUR volop voor, evenals de herinvoering van het carnavalgebeuren in onze gemeente. HH verdient het om jaarlijks een stoet te hebben. We hebben schitterende ontmoetingsplekken zoals het ontmoetingscentrum in Houthalen-Oost, de Roepsteen, CC Casino,... Toch stellen we vast dat voor veel van deze accommodaties de bezetting pover is.

 

BUUR wil investeren in vernieuwde activiteiteninvullingen zoals seniorenmiddagen, dansavonden, bals, optredens, vormingsprojecten,... Voor ons kan het niet dat lokale verenigingen die activiteiten organiserenin gemeentelijke eigendommen hiervoor zware kosten moeten dragen. We moeten zowel de verenigingen als de activiteiten in het kader van een warme, sociale samenleving een warm hart toedragen en ten volle ondersteunen. Het is dé ideale manier om sociale isolementen en een dalend menselijk interactieniveau terug te dringen.

 

 

BUUR Houthalen-Helchteren

Een open, onafhankelijke politieke beweging van, voor en door inwoners van Houthalen-Helchteren. 

Telefoon

Rechtsboven op deze site vindt u de contactgegevens van onze raadsleden en het bestuur. Aarzel niet om ze te contacteren met vragen of opmerkingen. 

Email

Info: info@buur.co