HH ten dienste van haar inwoners

 

 

Wijkteams en wijkwerkers om buurten te versterken

 

Senioren die moeilijk te been zijn, personen met een beperkte mobiliteit, inwoners die niet overweg kunnen met internet, mensen die minder contact-vaardig zijn: ze vinden vaak moeilijk de weg naar hulp, zorg of ondersteuning. Als BUUR kiezen we er voor om opnieuw veel meer medewerkers in te zetten in wijkteams. Zulke wijkwerkers leren de wijkbewoners kennen, ontdekken hun vragen en noden en zijn de ideale brugfiguren om deze onrechtvaardige kloof te dichten. Met hun inzet krijgen we iedereen terug mee in onze gemeente.
Mensen die er zijn voor andere mensen: daar zetten we als BUUR vol op in!

 

Én inzetten op mensen, én inzetten op digitalisering en vereenvoudiging

 

Uiteraard zetten we als BUUR ook in op innovatie en verdere digitalisering. De gemeentelijke app waarbij iedereen van thuis uit  via pc of smartphone gemeentelijke diensten kan raadplegen en documenten kan opvragen, moet er voor ons snel komen. Maar we verliezen daarbij de mensen niet uit het oog die geen gebruik kunnen of willen maken van deze digitalisering. Daarom kiest BUUR voor een tweesporenbeleid: inzetten op meer medewerkers die in de wijken tot bij de burgers komen én inzetten op een vereenvoudigde digitale toegang tot alle gemeentelijke info en diensten.

 

 

Gemeente als raamplatform voor diensten voor de inwoners

 

Het gemeentebestuuris het ideale platform om een uitgebreid dienstenpakket aan te bieden ter ondersteuning van haar inwoners. Steeds meer inwoners worden geconfronteerd met te nemen acties en maatregelen in tal van zaken: duurzame woningaanpassingen, aankoop van diensten en leveringen, … Een individuele aanpak door de inwoners zelf, zorgt er vaak voor dat noodzakelijke diensten niet uitgevoerd worden of dat de kostprijs van dediensten hoger ligt dan wanneer ze in groep worden gerealiseerd. Vanuit het gemeentebestuur moet voor BUUR ingezet worden op het aanbieden van gezamenlijke groepsformules waarop inwoners ten alle tijden kunnen intekenen. Deze aanpak versterkt de inwoners in hun uitvoering en verlaagt de individuele kosten.

 

Raamcontracten aanbieden inzake duurzame ontwikkelingen

Het aanbieden van raamcontracten waarop inwoners op bepaalde tijdstippen kunnen instappen inzake dakrenovatie, duurzame verbouwingen aan de woning, energieleveringen, …

 

Asbestplan

Het aanbieden van een raamplatform waarop inwoners kunnen intekenen inzake de (professionele) verwijdering en afvoer van bestaande asbestmaterialen.

 

Raamcontracten inzake gezondheidsaspecten

Het aanbieden van een lokale gezondheidsformule voor inwoners waarbij lokale streekproducten, groenten en fruit thuisgeleverd worden in de vorm van een sociaal tewerkstellingsproject. Gezonde voeding op inwonersmaat, collectief georganiseerd met een vrije instap voor geïnteresseerde inwoners. Ook het collectief aanbieden van gecombineerde professionele zorgaspecten en medische hulpmiddelen wordt gerealiseerd vanuit een lokaal (gemeentelijk) platform.

 

Raamcontracten inzake groen

Het aanbieden van groenpakketten (inheemse planten en bomen) aan de inwoners die er op willen intekenen. Dit met het oog op een versterking van het inheems groenaanbod en het positief effect dat dit aanbod heeft op lokale fauna en flora.

 

Gemeentelijk muzieklabel

De creatie van een gemeentelijk muzieklabel dat (beginnende) muzikale artiesten en bands ondersteuningskansen geeft op muzikaal vlak, maar evenzeer promotiemogelijkheden biedt op lokaal en bovenlokaal niveau.

 

 

 

BUUR Houthalen-Helchteren

Een open, onafhankelijke politieke beweging van, voor en door inwoners van Houthalen-Helchteren. 

Telefoon

Rechtsboven op deze site vindt u de contactgegevens van onze raadsleden en het bestuur. Aarzel niet om ze te contacteren met vragen of opmerkingen. 

Email

Info: info@buur.co