Mobiliteit mag geen obstakel meer zijn, voor niemand!

 

 

BUUR kiest voor een gemeentelijke busdienst, voor jong én oud

 

We komen als BUUR ook met een opvallend project.: een eigen gemeentelijke busdienst. Het gemeentebestuur start zelf een lokale busdienst op, met kleinere comfortabele en toegankelijke busjes, die enerzijds de schoolverplaatsingen met leerlingen zullen uitvoeren, maar die op de andere uren ingezet worden als buurtbus om inwoners te brengen naar het centrum, naar de markt, naar sportvoorzieningen,… Eindelijk een degelijke en structurele mobiliteit binnen de eigen gemeente! Een project dat bovendien perfect kan fungeren als sociaal tewerkstellingsinitiatief.

 

Zo'n gemeentelijk busproject kost inderdaad wel wat geld. Het is een keuze. Wij durven als BUUR hier vol op inzetten. Onderzoek toont immers aan dat mobiliteit de sleutel is tot heel wat andere aspecten zoals zorg, onderwijs, tewerkstelling,... Een eigen toegankelijk en betaalbaar mobilteitsaanbod heeft zoveel voordelen dat we er als BUUR vol voor durven gaan. Bovendien heeft het zelf in handen nemen van deze mobiliteit op maat, ook andere voordelen, denk maar aan duurzaamheid, de inzet van mobiliteit bij evenementen, sociale tewerkstelling,... 

 

Met de lokale buurtbus spelen we als BUUR ook effectief in op de realiteit van morgen. Het mobiliteitsbeleid op Vlaams niveau evolueert van basismobiliteit naar basisbereikbaarheid. Concreet komt het er op neer dat steden en gemeenten in de nabije toekomst grotendeels zelf moeten instaan voor vervoer op maat, doelgroepenvervoer en aanvullend vervoer. De Lijn zal enkel nog maar het hoofdkernnet organiseren, samen met de drukbezochte lokale lijnen. Voor onze gemeente betekent dit dat de dienstverlening van De Lijn er zéker niet beter op zal worden. Hoog tijd dus voor een vooruitstrevend lokaal mobiliteitsinitiatief.

 

Inzetten op duurzame verplaatsingen

 

Als BUUR zetten we uiteraard ook in op duurzame verplaatsingen. Elke inwoner moet gestimuleerd worden om te voet of per fiets zoveel mogelijk verplaatsingen te doen. Het aanbieden van degelijke, veilige fietsenstallingen op tal van knooppunten in onze gemeente is een investering die we als BUUR naar voren schuiven. Uiteraard werkt een fietsbeleid enkel maar als er voldoende, veilige en comfortabele fietspaden zijn: ook hier is in onze gemeente nog een weg af te leggen. Evenzo voor de voetpaden. Nog teveel drukkere verbindingsstraten beschikken niet over veilige voetgangerszones of voetpaden. Ook hier moet een inhaalbeweging soelaas brengen. 

 

 

“Een frisse en veilige toekomst voor de Koolmijnlaan, de Kazernelaan, de Weg naar Zwartberg en de Lillosteenweg.”

 

Naast pleinen en centra hebben ook een aantal belangrijke wegen nood aan een nieuwe invulling. In het buurt-ontwikkelingsplan van BUUR worden zowel de Koolmijnlaan, als de Weg naar Zwartberg, de Lillosteenweg als de Kazernelaan aangepakt en helemaal getransformeerd. Verkeersveiligheid, comfort en beleving zijn ook hier de pijlers.

 

De Koolmijnlaan zien wij als een verfrissende handels- en belevingszone met gezellige horeca en multiculturele shops. Ook de Weg naar Zwartberg moet op die basis heringericht worden. De Kazernelaan moet een opfrissing krijgen die er ook hier voor zorgt, samen met een vernieuwd Begijnenplein, dat ook in Helchteren er permanent meer handelsbeleving is. De Lillosteenweg moet op zijn beurt ingrepen krijgen die de veiligheid van de weg en de leefbaarheid eromheen, drastisch verhogen.

 

BUUR Houthalen-Helchteren

Een open, onafhankelijke politieke beweging van, voor en door inwoners van Houthalen-Helchteren. 

Telefoon

Rechtsboven op deze site vindt u de contactgegevens van onze raadsleden en het bestuur. Aarzel niet om ze te contacteren met vragen of opmerkingen. 

Email

Info: info@buur.co