Werken in HH

 

 

“De voorbije jaren hebben we meer dan 600 arbeidsplaatsen in onze gemeente verloren. Die trend moeten we ombuigen.”

 

Houthalen-Helchteren is één van de weinige Limburgse gemeenten die de voorbije jaren flink wat arbeidsplaatsen is kwijtgespeeld. We moeten dus inzetten op het creëren van nieuwe jobmogelijkheden in onze gemeente. Heel belangrijk hierbij is uiteraard dat we bedrijven naar hier halen op basis van aantrekkelijke, goed bereikbare bedrijfsterreinen.

 

Daarnaast moet een ondernemersloket onze lokale ondernemers en startende zelfstandigen optimaal ondersteunen. Als derde belangrijke pijler kiezen we als BUUR er vol voor om de handelaars, de ondernemers in onze gemeente op tal van vlakken versterkt te ondersteunen. Dit doen we door onder meer volgende BUUR-actiepunten:

  • Opwaardering van de industriezones in onze gemeente
  • Directe ontsluiting Centrum-Zuid met E314
  • Versterking van de handelskernen in onze gemeente.
  • Ruimere ondersteuning van de handelaarsverenigingen
  • Oprichting van lokaal ondernemersloket
  • Oprichting en ondersteuning lokale tewerkstellingscel
  • Aantrekken nieuwe grotere bedrijven
  • Ondersteuningsplatform startende zelfstandigen
  • Versterkte aandacht voor lokale ondernemers bij openbare aanbestedingen

 

                      

Heropwaardering bestaande industriezones

De huidige industriezones Centrum-Zuid en Europark moeten voor BUUR prioritair aangepakt worden in het kader van een heropwaarderingsplan. Duidelijke bewegwijzering, nette groenzones, opengestelde en gecombineerde parkeerzones, fietspaden voor veilig en duurzaam woon-werkverkeer,…

 

 

Toekomstplan KMO -zone Helchteren

Binnen het op te stellen toekomstplan voor de kazerne in Helchteren moet er voor BUUR een luik opgenomen worden waarin mogelijkheden gecreëerd worden om binnen dit terrein op termijn ruimte te bieden aan KMO en specifieke ondernemingsmogelijkheden

 

 

Ontsluitingsplan Centrum-Zuid

Centrum-Zuid kreeg reeds een eerste mobiliteitskoppeling met de nabijgelegen autostrade, voor BUUR moet die koppeling in beide richtingen werken, zowel als oprit alsook als afrit voor dit industriegebied. Dit moet een ontlasting bieden voor de Meerstraat en het vrachtverkeer op de Grote Baan.

 

 

Actief tewerkstellingsbeleid

Houthalen-Helchteren heeft geen lokale tewerkstellingscel die enerzijds ondernemen stimuleert, die tewerkstellingsgroei binnen de gemeentegrenzen ondersteunt en faciliteert en die geldt als aanspreekpunt, als functioneel loket inzake ondernemen en tewerkstellen. De oprichting en installatie van zo’n lokale tewerkstellingscel, die ook jongeren en werkzoekenden moet toeleiden naar de lokale arbeidsmarkt, is voor BUUR een prioriteit.

 

 

Opwaardering lokale handelsgebieden

De lokale handelszones van zowel Houthalen-Centrum (Dorpsstraat/Vredelaan), als de Koolmijnlaan, de Weg naar Zwartberg en de Kazernelaan moeten voor BUUR dringend nieuw leven krijgen, enerzijds effectief naar inrichting toe als anderzijds naar belevingsgraad. Het stimuleren van de komst van vernieuwende en trendy handelszaken is hierbij een aandachtspunt.

 

 

Ondersteuningsplatform opstartende ondernemers

Gekoppeld aan de tewerkstellingscel moet er voor BUUR een gemeentelijk ondersteuningsplatform gerealiseerd worden dat de opdracht heeft om lokale startende ondernemers te begeleiden en te ondersteunen.

 

 

BUUR Houthalen-Helchteren

Een open, onafhankelijke politieke beweging van, voor en door inwoners van Houthalen-Helchteren. 

Telefoon

Rechtsboven op deze site vindt u de contactgegevens van onze raadsleden en het bestuur. Aarzel niet om ze te contacteren met vragen of opmerkingen. 

Email

Info: info@buur.co