Nieuws

Noord-Zuid: BUUR blijft lokale belangen naar voren schuiven

Momenteel zitten we bij de Noord-Zuid in de fase van het voorontwerp van het projectbesluit. Een belangrijk moment om tijdens de inspraakperiode ook de lokale noden opnieuw in beeld te brengen. Met BUUR brachten we alvast ons uitgebreid advies naar de TaskForce Noord-Zuid. Ons opzet is om de lokale belangen niet enkel na de realisatie, maar ook tijdens de werken als prioriteit mee te nemen. Lees hier een samenvatting van ons advies.

BUUR kritisch voor meerjarenbudget

De financiële marge om de komende jaren nog deftig te investeren, is er simpelweg niet meer. De 'spaarpot' is in 2025 leeg en het investeringssaldo moet van dan af volledig geleend worden. Zo'n aanpak kan uiteraard niet blijven duren... 

Realisatie Hoppinpunt roept vragen op bij BUUR

Alles moet veel vlotter verlopen én de aanleg van het Hoppinpunt moet niet alleen de mobiliteit verbeteren, ook het versterken van de aantrekkelijkheid van ons handelscentrum moet voor BUUR een doelstelling zijn. Daarom haalde BUUR het dossier al herhaaldelijk aan op de gemeenteraad. 

Monique en Mario nieuwe afgevaardigden Bijzonder Comité

Monique Verstraeten en Mario Bellavia worden door BUUR afgevaardigd als nieuwe leden in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Hiermee worden zij belangrijke schakels in de ondersteuing van medemensen die het moeilijk hebben... 

BUUR blij met realisatie fietsbrug Helchteren

Jarenlang was de gelijkgrondse oversteek van de fietssnelweg in Helchteren levensgevaarlijk. Sinds maart biedt de nieuwe fietsbrug eindelijk een degelijke oplossing. BUUR is hier alvast heel blij mee! 

Gemeente onderschrijft 'charter werftransport'

De gemeente Houthalen-Helchteren, Bouwunie, Confederatie Bouw en FEMA slaan de handen in elkaar om bij te dragen aan een maximaal bereikbare, leefbare en veilige omgeving tijdens private en publieke bouw- en wegenwerken op het grondgebied van de gemeente Houthalen-Helchteren. Ze onderschreven samen het 'charter werftransport'. 

Kansarmoede in ons gemeentelijk onderwijs: BUUR wil er meer over weten!

Op de gemeenteraad van juni plaatste de BUUR-fractie het thema 'kansarmoede in het onderwijs' op de agenda... 

BUUR steunt 'Instapje' van Kind&Taal

Tijdens de gemeenteraadszitting van juni stond de goedkeuring van een toelage voor Kind&Taal op de agenda. De toelage van zo'n 45.000 euro staat garant voor het ter beschikking stellen van een aantal personeelsleden van de organisatie specifiek voor het project 'Instapje'. Als BUUR-fractie keurden we de toelage goed, want het is een waardevol project.

Kruispunt Weg naar Zwartberg - Boudewijnlaan - Essenlaan moet veiliger voor BUUR

De voorbije week gebeurde opnieuw een ongeval op het kruispunt tussen de Weg naar Zwartberg en de Essenlaan op de grens tussen Houthalen-Oost en Genk. Het zoveelste ongeval al. Buurtbewoners opperen al veel jaren dat de verkeersveiligheid op deze kruising dringend verbeterd moet worden. BUUR onderschrijft die vraag.

BUUR heeft veel vragen bij aanpak bouw nieuwe bejaardenwoningen

De komende jaren worden er 48 nieuwe bejaardenwoningen gebouwd op de Vinkendreef. Prima, alleen hebben we als BUUR wel vragen bij het toch wel opmerkelijke verloop van dit dossier...

BUUR Houthalen-Helchteren

Een open, onafhankelijke politieke beweging van, voor en door inwoners van Houthalen-Helchteren. 

Telefoon

Rechtsboven op deze site vindt u de contactgegevens van onze raadsleden en het bestuur. Aarzel niet om ze te contacteren met vragen of opmerkingen. 

Email

Info: info@buur.co