Ouderenzorg is een absolute prioriteit

 

 

Wij gaan voor 250 bijkomende seniorenwoningen verspreid over al onze wijken. Ambitieus maar broodnodig. 

 

Ouderenzorg is een gegeven waar we de komende jaren echt dringend mee aan de slag moeten gaan. Vandaag telt onze gemeente amper 176 plaatsen in woonzorgcentra voor senioren en 110 assistentiewoningen. Dat zijn er véél te weinig. Ook het nog openstaand contingent van 50 gesubsidieerde rusthuisbedden moet dringend gerealiseerd worden.

 

Als BUUR trekken we vol de kaart van de ouderenzorg. Voor ons moeten er in alle wijken bijkomende woonvoorzieningen komen voor onze senioren. Het kan voor ons niet dat ouderen noodgedwongen uit hun vertrouwde buurt moeten vertrekken omdat er geen enkel aanbod voor hen is. Als BUUR maken we er een prioriteit van om de komende jaren minstens 250 bijkomende woongelegenheden te creëren in onze wijken waar ouderen kunnen genieten van hun oude dag en dat omringd met de juiste zorg en een boeiend en gevarieerd aanbod aan beleving en activiteiten. Op dit vlak willen en zullen we als BUUR absoluut het verschil maken!

 

Naast effectief investeren in ouderenzorgfaciliteiten, kadert dit domein uiteraard ook in een ruimere zorgcontext. Ook op dat vlak heeft BUUR een duidelijk plan klaar:

 

 

HH wordt zorggebied met extra aandacht voor doelgroepen

 

Houthalen-Helchteren kent momenteel geen overkoepelend zorgbeleid. Alle actoren  opereren vanuit een eigen visie en invalshoek, vaak op individuele basis. De ontwikkeling van een lokaal zorgplatform brengt de actoren samen en biedt beleidsinspirerend werk op zorgvlak. Ook de uitbouw van zorgfaciliteiten binnen de gemeente is voor BUUR een prioriteit. Bijkomend moet een stappenplan en de inschaling van professionele zorgactoren ervoor zorgen dat zorgbehoevenden die vandaag niet of te weinig toegang vinden tot de nodige zorgverstrekking, zowel fysiek als mentaal, een verbeterde toegang op maat aangeboden krijgen. Het gemeentebestuur en de OCMW-vereniging Zorg HH zijn samen met de zorgactoren vanuit de medische en paramedische sector hiertoe een aangewezen platform.

 

 

Inbedden in een ruimere zorgregio, maar met een eigen zorgtrajectplan     

 

Een zorgrealisatie en –aanbod beperkt zich niet tot de gemeentegrenzen. Door een  versterkte instap en participatie in een interlokaal zorgnetwerk wordt de lokale zorgaanpak verruimd en verbeterd. Kennisdeling en een gecombineerde  aanpak zorgen voor versterking op dat vlak. Vanuit deze zorgregio moet voor BUUR een zorgtrajectplan groeien op lokaal niveau enerzijds en op wijkniveau anderzijds. Bij dit trajectplan worden alle actoren én de omgevende samenleving betrokken. Het zorgtrajectplan moet voor BUUR bovendien bijkomend uitmonden in een ruimer zorgaanbod (ouderenzorg, jeugdzorg, verslavingshulp, …) op wijkniveau.

 

 

Ontwikkeling Zorgbedrijf HH met capaciteits- en kwaliteitsverruiming

 

In de schoot van het in 2017 opgerichte OCMW-bedrijf Zorg Houthalen-Helchteren moet  er binnen het zorgaanbod in onze gemeente voor BUUR een versnelde uitbreiding komen van de capaciteiten op vlak van ouderenzorg. Vooral de wijken Houthalen-Oost, Lillo en Meulenberg verdienen hierbij extra prioriteit. Verder moet voor BUUR de campus van het Vinkenhof in die optiek ook verder uitgebouwd worden, dit in nauwe samenwerking met de private zorgsector.

 

 

BUUR Houthalen-Helchteren

Een open, onafhankelijke politieke beweging van, voor en door inwoners van Houthalen-Helchteren. 

Telefoon

Rechtsboven op deze site vindt u de contactgegevens van onze raadsleden en het bestuur. Aarzel niet om ze te contacteren met vragen of opmerkingen. 

Email

Info: info@buur.co