BUUR heeft veel vragen bij aanpak bouw nieuwe bejaardenwoningen

Op de voorbije gemeenteraad hebben we als BUUR-fractie pertinente vragen gesteld bij het dossier rond de afbraak van de bestaande bejaardenwoningen aan de Vinkendreef en de bouw van nieuwe bejaardenwoningen op de site aldaar. Laat ons heel duidelijk stellen: we zijn blij dat er eindelijk concrete stappen gezet worden om de huidige bejaardenwoningen de komende jaren te vervangen door nieuwe woningen én we zijn blij dat er ook 22 extra bejaardenwoningen bijkomen zodat het aantal op die site stijgt naar 48. De noodzaak aan extra bejaardenwoningen is groot.

 

Waar maakten we ons dan druk om?

In 2017, de vorige legislatuur, lanceerde het toenmalige gemeentebestuur een oproep om een private partner te vinden die de uitbouw van de woonzorgcampus Vinkenhof voor zijn rekening wilde nemen. Die oproep toen omvatte destijds onder meer volgende inhouden:

  • het realiseren van 50 bijkomende woonzorgbedden
  • de renovatie van de bestaande assistentiewoningen
  • de renovatie of afbraak van de bejaardenwoningen
  • het voorzien van een aantal privérealisaties om het zorgaanbod te vergroten.

Op basis van die globale oproep en dit groot zorgdossier lieten (slechts) twee potentiële kandidaten van zich horen. Eén daarvan diende ook effectief een dossier/prijsvoorstel in. Belangrijk om te weten: het gemeentebestuur deed die oproep destijds omdat Houthalen-Helchteren nog een contingent van 50 gesubsidieerde zorgbedden had openstaan. Al lang had openstaan. Wilde Houthalen-Helchteren aanspraak blijven maken op die 50 gesubsidieerde bedden, dan moest er voor 2022 een (ruw)bouw gerealiseerd zijn waarin die bedden werden opgenomen, anders verviel de erkenning (toelage). Jarenlang al was dat contingent toegewezen, maar er diende dus dringend overgegaan te worden naar een realisatie, vandaar de oproep.

 

3 jaar stil

Nadat het bedrijf in 2017 zijn offerte dus indiende, viel het hele verhaal zowat stil. Officieel omdat men 'gehoor wilde geven' aan de oproep van de Vlaamse overheid om zulke belangrijke beslissingen (publiek private samenwerking binnen het lokaal zorgverhaal) niet meer te nemen zo dichtbij de komende gemeenteraadsverkiezingen (in 2018). Maar ook nà die gemeenteraadsverkiezingen in 2019 en 2020 bleef het dossier vrij onderaan de stapel liggen. Er kwam amper tot geen schot in de zaak. Gelukkig kreeg Houthalen-Helchteren uitstel omtrent het contingent gesubsidieerde bedden waardoor deze niet in 2022 gerealiseerd moeten zijn. We verliezen voorlopig dus niet deze gesubsidieerde zorgbedden, de realisatietermijn wordt (mede door de coronatijd) opgeschoven. Maar dat neemt niet weg dat het dossier jarenlang stil lag. Vanuit onze BUUR-fractie hebben we hier herhaaldelijk vragen over gesteld. De noodzaak aan bijkomende zorgbedden en ouderenvoorzieningen is immers groot.

 

In 2021 werd het dossier dan terug vlot getrokken. Zonder direct mandaat vanuit het huidige OCMW-bestuur of de gemeenteraad, ook niet vanuit de ZORGvereniging, werd in de schoot van het college beslist dat het oorspronkelijke dossier afgeslankt zou worden tot het enkel maar afbreken van de bestaande bejaardenwoningen aan de Vinkendreef en het bouwen van 48 nieuwe woningen, dit in de vorm van een publiek private samenwerking. Als BUUR vinden we het jammer dat dit debat niet in de bevoegde raden werd gevoerd. Zo'n debat had immers vernieuwde inzichten kunnen opleveren.

 

De beste prijs/kwaliteit -verhouding? 

Maar goed, dat men de hele operatie herbekijkt, vinden we op zich wel goed. Maar waarom zet men dan het dossier van 2017, met de enige offerte-indiener van toen, niet gewoon stop? Wat men vandaag wil realiseren wijkt immers mijlenver af van het dossier van destijds. Zo'n stopzetting kan juridisch perfect (tenzij men gaandeweg deze indiener beloftes zou gemaakt hebben). En waarom zet men dan geen nieuw dossier in de markt waarbij ook andere bedrijven of consortia een offerte kunnen indienen voor deze bejaardenwoningen?

Enkel op die manier zou je volgens onze BUUR-fractie althans, de grootste kans hebben op een zo goed mogelijke kwaliteit tegen een zo sterk mogelijke financiering. Nu met slechts één speler gaan onderhandelen, op basis van een offerte van destijds die over een totaalverhaal ging, dat vinden we niet de meest verstandige oplossing. Bovendien is het frappant dat het hoofdargument dat men tijdens de bespreking aanhaalde... "tijdswinst" is. Zowel de schepen als de burgemeester stelt dat "als we een nieuwe procedure zouden opstarten, waarin ook nieuwe kandidaten kunnen meedoen, dan verliezen we een aantal maanden. We willen zo snel mogelijk realiseren." We begrijpen als BUUR dat je zo snel mogelijk wil realiseren, maar hoe kan je dit argument nu op tafel leggen.... als je zelf het dossier al zoveel jaren hebt laten stilliggen?

We zijn trouwens ook niet overtuigd van het argument. Ten eerste moeten we altijd gaan voor de beste prijs/kwaliteitsverhouding (en dat kan je echt pas weten als je dossiers tegen mekaar kan afwegen) en ten tweede is het bijlange niet zeker dat deze werkwijze nu ook effectief tijdswinst zal opleveren (tenzij het huidige bedrijf waar men mee wil werken al veel verder gevorderd zou zijn met dit planonderdeel...).

 

We blijven het als BUUR een gemiste kans vinden dat er enkel met het bedrijf dat in 2017 een offerte indiende voor het totaalplaatje wordt verdergewerkt en dat de bouw van nieuwe bejaardenwoningen niet als een nieuw dossier in de markt wordt geplaatst. We zijn benieuwd naar het voorstel dat zal volgen door dit bedrijf en naar het vervolg van dit dossier. Onze fractie zal het dan ook op de voet blijven opvolgen.

 

En wat met het beddencontingent?

Daarnaast vragen we ons ook af hoe dit verder zal evolueren in de andere onderdelen van het verhaal. Het blijft immers de bedoeling om op vrij korte termijn ook de 50 (intussen zijn het er 46 via een reorganisatie) gesubsidieerde rusthuisbedden te realiseren. Hiervoor wordt een nieuwbouw in Houthalen-Oost naar voren geschoven wat een prima zaak zou zijn, die we zeker toejuichen. Gaat men dit dossier, wat in wezen ook onderdeel uitmaakte van de offertevraag in 2017, ook eenzijdig toewijzen aan dit bedrijf, of gaat men hier wél de markt opnieuw op? En hoe verhoudt zich dat dan ten opzichte van de aanpak van vandaag?

 

Wordt vervolgd.

BUUR Houthalen-Helchteren

Een open, onafhankelijke politieke beweging van, voor en door inwoners van Houthalen-Helchteren. 

Telefoon

Rechtsboven op deze site vindt u de contactgegevens van onze raadsleden en het bestuur. Aarzel niet om ze te contacteren met vragen of opmerkingen. 

Email

Info: info@buur.co