BUUR steunt 'Instapje' van Kind&Taal

Maar we wilden wel meer informatie om te bekijken of het project in zijn huidige format en bezetting voldoet aan de noden die er in onze gemeente zijn. Zo vroegen we ons af hoeveel kinderen jaarlijks bereikt worden in het project, in welke wijken het project vooral actief is, of er nood is aan méér ondersteuning in deze vorm, kortom: een evaluatie die kijkt naar de voorbije jaren, maar zeker ook naar de toekomstige noden.

 

Kind en Taal VZW heeft als doel het verbeteren van onderwijskansen bij kinderen. Het aanbod focust zich op de verbetering van de ouder-kind interactie, het bevorderen van de taal- en denkontwikkeling en opvoedingsondersteuning in een stimulerend gezinsklimaat. Het programma is gericht op het versterken van gezinnen en draagt bij tot sociale inclusie.

 

Instapje is een voorschools ontwikkelingsstimulerend programma voor ouders en hun kind van 0 tot 3 jaar. Ze werken op de 4 ontwikkelingsgebieden van het jonge kind: fysiek en motorisch, cognitief en psychosociaal. Het programma bestaat uit een home-based (huisbezoeken) en center-based (Instapklasjes) onderdeel met daarnaast vrije ontmoetingsmomenten voor ouders en kinderen (Instapuurtjes).

 

In 2021 werden in Houthalen-Helchteren 45 ‘Instapje’-gezinnen begeleid. Bij ongeveer de helft van de gezinnen is Nederlands niet de thuistaal (1 of beide ouders spreekt de Nederlandse taal niet of matig). Het merendeel van deze gezinnen is langs moederskant van Turkse etniciteit, gevolgd door de Belgische, Marokkaanse, Albanese, Bulgaarse, Italiaanse, Senegalese, Syrische en Joegoslavische nationaliteit. Het merendeel van de moeders en vaders heeft een diploma middelbaar onderwijs. 31% van de deelnemende moeders is huisvrouw en blijft thuis om voor de kinderen te zorgen.

 

Kind en Taal is werkzaam over het gehele grondgebied van Houthalen-Helchteren, maar het grootste aantal bereikte gezinnen is woonachtig in Houthalen-Oost en Meulenberg. Waar Kind en Taal in de opstartperiode in Houthalen-Helchteren aan werving van gezinnen deed via huisbezoeken, zien we nu dat mond-aan-mondreclame en toeleiding van Kind en Gezin erg vlot verloopt.

 

Gelet op de vragen en de tussenkomst vanuit de BUUR-fractie, zal in het najaar, vermoedelijk in september, een specifieke commissie besteed worden aan dit project. Die commissie laat toe dat we een dieper zicht krijgen op de knelpunten en potenties waar dit project mee geconfronteerd wordt. Als BUUR erkennen we de waarde van projecten als deze. Zowel de gezinsondersteuning als de begeleiding van het kind op zich zorgen voor versterkte ontwikkelingskansen voor het kind.

 

Volgens BUUR is er meer nood aan ondersteuningsprojecten zoals dit. Benieuwd wat de uitvoerige toelichting op de betrokken commissie ons nog zal leren hierin. Dit soort van laagdrempelige projecten die ook inspelen op het verminderen van kansarmoede zijn voor BUUR erg belangrijk. Wordt dus vervolgd!

BUUR Houthalen-Helchteren

Een open, onafhankelijke politieke beweging van, voor en door inwoners van Houthalen-Helchteren. 

Telefoon

Rechtsboven op deze site vindt u de contactgegevens van onze raadsleden en het bestuur. Aarzel niet om ze te contacteren met vragen of opmerkingen. 

Email

Info: info@buur.co