Kruispunt Weg naar Zwartberg - Boudewijnlaan - Essenlaan moet veiliger voor BUUR

Zo'n twee jaar geleden, na opnieuw een zwaar ongeval, verenigden een aantal buren van dit kruispunt zich en stelden ze zelf een voorstel voor om het kruispunt te verbeteren. "Dat voorstel werd overgemaakt aan het gemeentebestuur waar men beaamde dat de verkeersveiligheid op deze plek inderdaad best verbeterd wordt," aldus de BUUR-fractie. "Alleen bleef het daarbij. Tot op vandaag is er nog niets gebeurd. Hoog tijd dus om dit euvel opnieuw aan te kaarten. De BUUR-fractie agendeerde het dan ook op de gemeenteraad van januari."

 

14 ongevallen

"Naar aanleiding van de vragen van BUUR werd eindelijk eens de situatie effectief in kaart gebracht. Het onderzoek leerde dat de voorbije drie jaar in deze zone 11 ongevallen met lichamelijk letsel werden vastgesteld en 3 ongevallen met stoffelijke schade. Het merendeel van de ongevallen is te wijten aan een voorrangssituatie die niet goed wordt ingeschat. Ook worden hoge snelheden vastgesteld. Cijfers die voor BUUR alvast onderschrijven dat we hier over een zwart punt kunnen spreken waar dringende ingrepen absoluut gerechtvaardigd zijn."

 

Versnelde aanpak

Het leverde alvast een constructief debat op in de gemeenteraad. Met de cijfers op tafel kon het gemeentebestuur niet meer ontkennen dat er inderdaad iets moet gebeuren. Het moeilijke van dit verkeersknooppunt is wel dat het deels op Houthalens grondgebied ligt, deels op Genks grondgebied. De afspraak is dan ook gemaakt dat er versneld overleg komt met de stad Genk om te bekijken welke verkeersmaatregelen er, al dan niet gezamenlijk, kunnen genomen worden.

BUUR stelde ook voor om de herinrichting van dit punt binnen het gemeentelijk meerjarenbudget versneld naar voren te schuiven. In het meerjarenplan is de herinrichting van de Weg naar Zwartberg voorzien, gefaseerd. De eerste fase die op tafel komt de volgende jaren, is de heraanleg (rotonde) van de kruising Weg naar Zwartberg - Tulpenstraat. "Als het van ons afhangt, blijft het niet bij die ene fase," aldus BUUR. "De volledige Weg naar Zwartberg moet aangepakt worden, met zeker ook een prioriteit voor dit zwart kruispunt op de grens met Genk, ter hoogte van de ingang van de visvijvers van Hengelhoef."

 

Hopelijk blijft het deze keer niet bij beloftes en wordt er nu echt versneld werk van gemaakt. We blijven het als BUUR alvast op de voet opvolgen!

 

BUUR Houthalen-Helchteren

Een open, onafhankelijke politieke beweging van, voor en door inwoners van Houthalen-Helchteren. 

Telefoon

Rechtsboven op deze site vindt u de contactgegevens van onze raadsleden en het bestuur. Aarzel niet om ze te contacteren met vragen of opmerkingen. 

Email

Info: info@buur.co