Op naar een financieel gezond HH

 

 

“Wie beleid wil voeren, heeft financiële middelen nodig.”

 

Een beleidsprogramma voorstellen heeft enkel maar zin als er ook voldoende middelen zijn om de programmapunten te realiseren. De realiteit leert dat de toestand van de gemeentekas niet super is. Het meer-jarenbudget toont ons dat de uitgavenzijde structureel groter is dan de inkomstenzijde. Dat betekent dat er ofwel gesnoeid moet worden in de uitgaven, ofwel dat er bijkomende inkomsten moeten komen.

 

“De toeristentaks brengt elk jaar 500.000 euro op. Daar kiezen wij vol voor!“

Als BUUR vinden we het rechtvaardig dat toeristen in onze gemeente ook bijdragen aan onze samenleving. Daarom kiezen wij voor de herinvoering van de toeristentaks die sp.a/Groen en CD&V jaren geleden hebben afgeschaft. Met deze herinvoering krijgt onze gemeente er jaarlijks 500.000 euro aan extra rechtvaardige inkomsten bij.

 

 

BUUR kiest alvast voor:

  • Geen verhoging van de personenbelasting of opcentiemen
  • Aanstellen van een subsidie-ambtenaar die externe inkomsten en subsidies aantrekt
  • Invoeren van de toeristentaks
  • Afvaltaks op aanvoer afval REMO-stort
  • Inzetten op intergemeentelijke samenwerkingen
  • Opzetten van een lokaal energieproject

 

 

We gaan even dieper door: onze BUUR visie op een financieringsbeleid voor Houthalen-Helchteren:

 

Structurele aanpak gemeentelijke financiën - vernieuwde visie

Vandaag kennen de gemeentelijke financiën een negatieve balans. Enkel leningen maken investeringen nog mogelijk. Er moet een vernieuwde structurele positieve financiële balans gevonden worden, zonder de personenbelastingen te verhogen. Het aanboren van nieuwe inkomsten, het verder analyseren van de uitgaven en het inzetten op intergemeentelijke samenwerkingen, externe subsidieprojecten en een verruiming van de vaste basis zijn hierbij de uitgangspunten.

 

Invoering toeristenbelasting/overnachtingstaks

Houthalen-Helchtern is de enige Limburgse gemeente die geen toeristentaks int. Nochtans kent HH zo'n 500.000 toeristische overnachtingen per jaar. Aan een lage overnachtingsbelasting gerekend, betekent de invoering van de toeristentaks een jaarlijkse directe opbrengst van minstens 500.000 euro.

 

Heroriëntering afvalbelasting inwoners

 

Vandaag betalen onze inwoners een fikse prijs voor de afvalverwerking. Opvallend is dat teveel inwoners betalen voor diensten die ze niet nodig hebben/gebruiken. Het vaste pakket aan afvalstoffenverwerking die vervat zit in de vaste belastingfactuur, moet voor BUUR geheroriënteerd worden. Inwoners moeten zélf hun afvalcontingenten kunnen bepalen. Het heeft geen zin dat een appartementsbewoner een contingent van 400 kg groenafval toegewezen krijgt en moet betalen, als hij of zij geen groenafval heeft. Laat inwoners zélf hun pakketten kiezen op basis van eigen behoeften. Dus geen vaste globale afvalfactuur meer voor zaken die je toch niet nodig hebt, maar wel een factuur en afvalcontract op maat van de inwoner.

 

Versneld valorisatietraject

Het gemeentebestuur beschikt nog over heel wat eigendommen die in onbruik geraakt zijn, die leegstaan of die geen waardeinvulling meer kennen (sociaal huis, oud Vinkenhof, Pastorij Oost, Site De Sijsjes, ...) Er moet voor BUUR een versneld en doordacht valorisatieplan komen waarbij op korte termijn deze sites een nieuwe toekomst kennen en kunnen gevaloriseerd worden. Deze snelheid moet toelaten nieuwe investeringsbudgetten voor de wijken te realiseren. Hierdoor vermijden we dat nieuwe leningen moeten aangegaan worden ihkv nieuwe investeringen en dat de schuldratio blijft stijgen.

 

Aanstelling subsidiemanager

De voorbije jaren is binnen HH geen enkele externe subsidiebron aangetrokken. Nochtans liggen hier heel wat kansen: Europese subsidies, Interreg-projectsubsidies, provinciale subsidies, Koning Boudewijnfonds,... Voor BUUR moet binnen de administratie een ambtenaar aangesteld worden met de deskundigheid die toelaat om zoveel mogelijk externe subsidiebronnen en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden aan te zuigen.

 

Aanzuigbalans verruimde structurele inkomsten

De aanzuigbalans van de structurele inkomsten moet vergroten. Die gebeurt door extra bedrijfsaantrekkingen, verruiming van het woonaanbod, optimalisatie van bestaande inkomstenbronnen.

 

BUUR Houthalen-Helchteren

Een open, onafhankelijke politieke beweging van, voor en door inwoners van Houthalen-Helchteren. 

Telefoon

Rechtsboven op deze site vindt u de contactgegevens van onze raadsleden en het bestuur. Aarzel niet om ze te contacteren met vragen of opmerkingen. 

Email

Info: info@buur.co