Vernieuwde centra voor HH

 

 

“Een totale vernieuwing van onze centra is absoluut nodig.”

 

We moeten eerlijk durven zijn: de inrichting van de centra van Houthalen-Centrum, Helchteren en Houthalen-Oost is hoogdringend aan een totale vernieuwing toe. Voor BUUR is dit een erg grote prioriteit.

 

In Houthalen-Oost  voelt het centrum rond het Lindeplein doods aan. Een totaal nieuw ontwerp en centrumplan moet de horeca laten opleven, moet er terug voor zorgen dat handelszaken, banken en andere diensten zich terug in het hart van Oost gaan vestigen. De nood is hoog.

 

Ook Houthalen-Centrum heeft een upgrade nodig. Het dorp moet uitgroeien tot een gezellig belevingscentrum waar shoppen, horeca en activiteiten hand in hand gaan. Ook hier is een nieuw ontwerp en een nieuwe aanleg noodzakelijk.  Geef de horeca kansen, breng specifiek, lokale winkels en shops naar het centrum en creëer er permanent beleving met acties, activiteiten en een sfeervolle omgeving.

 

In Helchteren verdient de zone rond de Kazernelaan en vooral het Begijnenplein extra aandacht. Wij kiezen er als BUUR alvast voor om ook hier versneld werk  te maken van een sterke, moderne en verfrissende nieuwe aanpak van dit gebied. Het zijn allemaal de kernen van onze samenleving, daar moeten we in durven investeren!

 

“De centra in onze gemeente moeten eindelijk aantrekkingspolen worden waar we als inwoners naartoe trekken voor de beleving.”

 

 

“Ook de deelwijken hebben nieuwe zuurstof nodig.”

 

De herinrichting van de centra in onze gemeente zal de komende jaren flink wat investeringen vragen. Toch mag die keuze niet betekenen dat investeringen in kleinere wijkdelen opnieuw jarenlang op zich laat wachten. Immers, ook die kleinere plekken in de wijken zijn belangrijk. Een versterkte invulling van de groene zone rond het Schanshof in de Standaard is een speerpunt voor BUUR. Ook de vernieuwde invulling met speelplekken, ontmoetingsplekken, sportzones, van pleinen in wijken als Ten Hout, Meulenberg, Lillo, Laak of Sonnis moet voor BUUR opgenomen worden in een buurtontwikkelingsplan voor onze gemeente. Geen grootse prestigeprojecten de komende tijd voor ons, wel investeren in deze vernieuwde buurtontwikkelingen!

 

 

“Een frisse toekomst voor de Koolmijnlaan, de Kazernelaan, de Weg naar Zwartberg en
de Lillosteenweg.”

 

Naast pleinen en centra hebben ook een aantal belangrijke wegen nood aan een nieuwe invulling. In het buurt-ontwikkelingsplan van BUUR worden zowel de Koolmijnlaan, als de Weg naar Zwartberg, de Lillosteenweg als de Kazernelaan aangepakt en helemaal getransformeerd. Verkeersveiligheid, comfort en beleving zijn ook hier de pijlers.

 

De Koolmijnlaan zien wij als een verfrissende handels- en belevingszone met gezellige horeca en multiculturele shops. Ook de Weg naar Zwartberg moet op die basis heringericht worden. De Kazernelaan moet een opfrissing krijgen die er ook hier voor zorgt, samen met een vernieuwd Begijnenplein, dat ook in Helchteren er permanent meer handelsbeleving is. De Lillosteenweg moet op zijn beurt ingrepen krijgen die de veiligheid van de weg en de leefbaarheid eromheen, drastisch verhogen.

 

 

Het BUUR-investeringsprogramma voor de wijken omvat volgende actiepunten:

 

Houthalen-Oost:

 • Vernieuwde dorpskern/Lindeplein
 • Zorgcentrum en ouderenvoorzieningen als prioriteit
 • Openstelling groenzone Lucievijvers
 • Speelpleinen en -zones in de wijken
 • Ontwikkelingstraject sportzone Park FC
 • Renovatie- en verlevendigingstraject Cultuurcentrum
 • Herinrichting Tulpenstraat
 • Herinrichting Weg naar Zwartberg
 • Toekomstplan Pastorij Edelweisstraat
 • Installatie wijkkantoor/dienstenaanbod
 • Opwaarderingstraject handel- en dienstenaanbod Houthalen-Oost
 • Heropwaardering schoolomgevingen
 • Verdere ontwikkeling voetpadenplan

 

Meulenberg:

 • Masterplan ontwikkeling gebied Savioschool
 • Heraanleg Koolmijnlaan
 • Renovatie CC Casino
 • Vernieuwde visie/ontwikkeling FC Eendracht / Sportzone
 • Parkingplan
 • Installatie gezondheidscentrum
 • Heropwaardering zone Parochiehuis
 • Heropwaardering pleinen Ten Hout
 • Speelzones in de wijkdelen

 

Helchteren: 

 • Activity-bos Ter Dolen
 • Heropwaardering wijk Sonnis
 • Herinvulling kerk Sonnis
 • Heropwaardering sportzone Helchteren
 • Ontwikkelingsvisie Begijnenplein
 • Ontwikkelingsvisie St. Trudoplein en kazernelaan
 • Ontwikkelingsvisie zone legerkazerne
 • Integratie speelzones in wijkdelen

 

Houthalen-Centrum

 • Dorpskernvernieuwing
 • Herevaluatie en nieuwe groeikansen voor de handelskern
 • Globale mobiliteitsaanpak
 • Veiligheidsplan
 • Verkeersluwe Souwstraat (afgesloten voor doorgaand verkeer)
 • Integratie speelzones en speelpleinen in wijkdelen
 • vernieuwde invulling groenzone De Standaard

 

Lillo

 • Renovatie kapel en omgeving
 • Hervorming Lillosteenweg
 • REMO en Closing the Circle: gezondheidsplan en -aanpak

 

BUUR Houthalen-Helchteren

Een open, onafhankelijke politieke beweging van, voor en door inwoners van Houthalen-Helchteren. 

Telefoon

Rechtsboven op deze site vindt u de contactgegevens van onze raadsleden en het bestuur. Aarzel niet om ze te contacteren met vragen of opmerkingen. 

Email

Info: info@buur.co